Üyelik Sözleşmesi

Sayın Kullanıcımız,
Öncelikle belirtmek isteriz ki işbu üyelik sözleşmesi ile adınıza açılacak güvenli bir kullanıcı hesabı ile sizlere daha verimli hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Üyelik sözleşmemizdeki ilgili yerleri doldurmanızı takiben işbu sözleşme yürürlüğe girecek, üyeliğiniz tamamlanacak, böylece, şahsınıza özel açılacak hesabınızdan işlemlerinizi kolaylıkla takip edebileceksiniz. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır.

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme “Papirus Plaza Merkez Mah. Ayazma Cad. No: 37 Kat: 11 Ofis No: 3-4 34406 Kağıthane, İstanbul” adresinde yer alan Ferko İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş. (“Ferko”) isimli şirket ile bu internet sitesinde sunulan hizmetten yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2. TANIMLAR
• Ferko: http://www.ferko.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesi üzerinden mobil ve online hizmet sağlayan içerik sağlayıcıyı ifade etmektedir.
• Site: http://www.ferko.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesini ifade etmektedir.
• Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Foursquare gibi sosyal medya mecralarını ifade etmektedir.
• Mobil Uygulama: http://www.ferko.com.tr/ mobil cihazlar aracılığıyla ilgili mobil mağazalardan indirilebilen uygulamasını ifade etmektedir.
• Hizmet: Ferko tarafından İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama aracılığıyla sağlanan hizmeti ifade eder.
• Kullanıcı: İşbu Sözleşme uyarınca http://www.ferko.com.tr/ adresinden üye olan kişileri ifade eder.
• Güven Skoru: Kullanıcı’nın misafir olduğu kişi ve misafir olarak ağırladığı kişiler tarafından kendisine 10 üzerinden verilen puanlarının ortalamasıdır.
• Sözleşme: İşbu üyelik sözleşmesini ifade eder.

3. KONU ve AMAÇ
İşbu Sözleşme’nin konusu, Ferko tarafından gönderilecek etkinlik davetlerinin, bültenlerin, haberlerin değerli Kullanıcılara aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler kapsamında elektronik ortamda iletilmesi, böylece Kullacılar ile Ferko arasındaki verimli iletişimin sürdürülmesidir.

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye Taraf olarak Ferko tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında SMS, e-posta ve sair yollar ile gönderilecek elektronik ticari almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.1.2. Site veya Mobil Uygulama’da bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda doğru ve gerçek bilgilerle doldurulması ve/veya Kullanıcı’nı Sosyal Medya hesabı üzerinden giriş yapması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Site’ye Sosyal Medya hesabı üzerinden girmesi halinde Ferko’ya işbu Sözleşme’ye çerçevesinde Sosyal Medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini ve söz konusu Sosyal Medya hesabına ait bağlantının ve izin verdiği kişisel verilerinin Site’de yer alan Kullanıcı profilinde yer alacağını kabul eder.

4.1.3. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.1.4. Site kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ferko, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Ferko’nun uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

4.1.5. Kullanıcı Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

4.1.6. Kullanıcı, Site’ye yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’yi veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

4.1.7. Kullanıcı, Site üzerindeki profilinde yer alan bilgilerinin, profil fotoğrafının, oluşturmuş olduğu alışveriş detaylarının [●] tarafından gerçekleştirilecek her türlü reklam ve tanıtım faaliyeti kapsamında kullanabileceğini beyan ve kabul eder. Söz konusu reklam ve tanıtım faaliyetleri bunlarla sınırlı olmamak üzere, oluşturulan yolculukların internet üzerinde yer alabilecek reklamlarda kullanılması, profil fotoğraflarının bir çok mecra için oluşturulabilecek tanıtım görsellerinde yer alması şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Kullanıcı, söz konusu reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında bu maddede belirtilen bilgi ve görsellerinin kullanması karşılığında hiçbir ücret talebi olmadığını ve bu kullanıma izin verdiğini kabul ve beyan eder.

4.1.8. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması, herhangi bir kullanıcı ile misafirliğine ilişkin bilgilerini paylaşması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Site’nin kullanımına ilişkin olarak Ferko’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir Kullanıcı’nın Site üzerinde hesap açmış olmasının, Ferko’nun Kullanıcı’yı onayladığı, önerdiği, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Ferko’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.1.10. Kullanıcı, Ferko’nun Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

4.2. FERKO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1. Ferko, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.2.2. Ferko, Kullanıcılar arasındaki işlemlerin tarafı olmadığından, sadece bir platform oluşturma hizmeti sunduğundan Kullanıcılar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda husumet yöneltilecek taraf değildir.

4.2.3. Ferko’nun herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Taraflar için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.

4.2.4. Ferko, Kullanıcılar’ın bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası metnine ve mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür.

4.2.5. Ferko, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

4.2.6. Site ve site kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Ferko’nun bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

5. SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI VE FESİH

5.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Ferko, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

5.2. Ferko, işbu Sözleşme’de veya Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Ferko tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

5.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

• Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
• Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
• Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
• Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
• Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler

6.2. FİKRİ MÜLKİYET

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Ferko’ya aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

6.3. SÖZLEŞME’NİN YORUMU

6.3.1. İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.

6.3.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.

6.3.3. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası da işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olarak işbu Sözleşme ile birlikte yorumlanacaktır.

6.4. TEBLİGAT Sözleşme ile ilgili her türlü tebligat Ferko’nun Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen adresine ve Kullanıcı’nın profilinde yer alan adrese yapılacaktır. Adres değişikliği diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

6.5. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Taraflar, Sözleşme’nin Türk Hukuku’na tabi olduğunu ve Sözleşme’den doğabilecek bütün uyuşmazlıklarda, öncelikle kendileri karşılıklı olarak kabul edecekleri makul bir anlaşmaya varabilmek için müzakere yoluyla her türlü gayreti göstereceklerini beyan ve taahhüt etmektedirler. Aksi takdirde, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Anadolu Mahkemeleri İcra Daireleri yetkilidir.

Soru ve önerileriniz için [0212 327 17 36] numaralı telefondan da bizlere ulaşabilirsiniz. [info@ferko.com.tr] e-posta adresinden de bizlerle irtibat kurabilirsiniz.